Brukarrevisionen – vad är det?

En brukarrevision är enligt RSMH:s och Schizofreniförbundets definition ”en granskning av en enhet eller verksamhet som ger vård, stöd eller service till personer med psykiska funktionshinder som utförs av brukare/eller närstående” (www.rsmh.se). Syftet med brukarrevisionen är att förbättra verksamheterna med hjälp av brukarnas och närståendes erfarenheter och att stärka brukarnas ställning.