Description
 
Erfarenhetsforum använder Brukarrevisioner som verktyg för att hjälpa kunder att genomföra signifikanta kvalitetsförbättringar i sina verksamheter. Tjänsterna är främst inriktade på kvalitetssäkring och kvalitetsutveckling av verksamheter inom socialtjänst, psykiatri och missbruksvård. Metoden Brukarrevision lämpar sig dock för kvalitetsarbete inom alla verksamheter som dagligen interagerar med utsatta människor.

Erfarenhetsforum är ett socialt företag som inte tillämpar vinstutdelning. Allt överskott återinvesteras i människor för att de ska ges bättre möjligheter till återhämtning, utbildning och arbete.

Erfarenhetsforum är ett socialt företag som arbetar med kvalitetssäkring och kvalitetsutveckling av verksamheter inom välfärdssektorn.
Company Overview
Grundat år: 2013
Organisationsnummer: 769685-7141
Momsreg.nr: SE769685714101
Företaget innehar F-skattsedel

 

Erbjudande;

Brukarrevision - Kvalitetsrevisioner

Verksamhetsgranskningar utförs av kvalitetsrevisorer med egen brukarerfarenhet - så kallade "själverfarna personer" - i samarbete med ett urval av verksamhetens brukare. Under processen handleds kvalitetsrevisorerna av personer med relevant bakgrund. Härmed säkras brukarinflytandet och kvaliteten på revisionsresultatet blir mycket hög.

 En brukarrevision redovisas genom en rapport med "findings" och i förekommande fall vissa åtgärdsförslag. Revisionen åtföljs av en avrapportering tillsammans med beställaren där en åtgärdsplan upprättas om detta önskas.

 

Universitetsutbildning

Inom många socionom- och vårdvetenskapliga utbildningar har man redan börjat anlita personer med egen erfarenhet i olika kursmoment. Erfarenhetsforum har en löpande verksamhet inom detta område och erbjuder sin kompetens till landets högskolor och universitet.

 

Kvalitetsutveckling

En fågel gör ingen sommar. Kvalitetsarbete är en repetitiv uppgift. För att säkerställa att kvalitetsarbetet fortlöper kan uppföljningar göras med vissa tidsintervall för att uppgjorda åtgärdsplaner följs och prickas av. Resultatet av de utförda åtgärderna utvärderas och med tiden kan nya revisioner planeras