Ett socialt företag med ett brukarperspektiv i verksamhetsutveckling

Utbildning, Brukarrevision, Konsultation, Föreläsning

Vi har över 8 års erfarenhet av arbete med socialtjänsten och landstinget, högskolor och universitet, FoU verksamheter och brukarorganisationer.

Kunskap inom olika områden; psykiatri, socialpsykiatri, missbruk, funktionsnedsättningar.

Våra medarbetare har dubbel kompetens; egen erfarenhet samt utbildning inom forskning och utvärdering

Kontakta oss; David Rosenberg 070 622 84 60;  Susanne Åhlen  070 362 29 59

.